Монгол улс

2016-2-20 · Монгол улсын Ашигт малтмалын газар ашигт малтмалын салбарыг зохицуулж, эхэлж, түрүүлсэнд нь тусгай зөвшөөрлийг олгож, роялти, татвар оногдуулдаг. Тус газар нь

Татварын харилцаа

2018-9-12 · Ашигт малтмалын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд зааснаар "нөөцөд авсан талбай" гэж урьд нь хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгогдсон талбайг эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр төрийн мэдэлд авч ашигт ...

Алтны татварын талаар хэн юу хэлэв?

2019-1-7 · Нөгөөтэйгүүр Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 3.2-т зааснаар бол Монголбанк түүнээс эрх олгосон банканд худалдсан алтнаас бусад ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн доод хэмжээ нь тухайн уурхайн ...

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга)

2017-8-7 · Ашигт малтмалын ордын ангилал 6.1.Ашигт малтмалын ордыг дор дурдсанаар ангилна ... дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байгаа, Монгол Улсад татвар төлөгч хуулийн этгээдэд ...

Албан татвар ногдох орлогоос хасагдах зардал ...

2018-9-19 · Ашигт малтмалын тухай хуулийн 38.1.8, 39.1.9-т заасны дагуу байгаль орчныг нөхөн сэргээх зорилгоор төвлөрүүлсэн мөнгөн хөрөнгө

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР

2017-2-20 · татвар тус бүрээр нь доор үзүүлэв. • Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлд ашигт малтмалын …

АШИГТ МАЛТМАЛЫН АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ...

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1 дүгээр зүйлд зааснаар Ашиглалтын Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь хуульд заасны …

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛ, ОЛБОРЛОЛТ ...

2021-2-2 · Тээвэрлүүлсэн ашигт малтмалын нэр 1 МД 9.1. Орон нутгийн тсвт тлсн албан татвар (мөр1=мөр2+мөр3) 9.3. Орон нутгийн трийн мчийн ногдол ашиг 9.4. …

Татвар төлөх дансны дугаар

2021-12-4 · вь хүний орлогын албан татвар 5749803455 5000725419 312500312259 512 Хувь хүнээс суутгасан иргэний орлогын албан ... Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр / АМНАТ 5749062277 5000192379 612 Агаарын бохирдолын ...

АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ …

2019-6-19 · Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдуулах 3.1. Энэ журмын 2 дахь хэсэгт заасны дагуу тодорхойлсон борлуулалтын үнэлгээнд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.3-47.5 дахь хэсэгт

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

6.1.48."ЭЦСИЙН ЭЗЭМШИГЧ" ГЭЖ АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОС, ЦАЦРАГ ИДЭВХТ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧ ЭТГЭЭДИЙН 30 БОЛОН ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ХУВИЙН ХУВЬЦАА, ХУВЬ …

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 342, 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах ...

Б.Баатарцогт: Эрх зүйн орчноо цэгцлэн ...

2017-2-15 · шаардлагатай. Нэг нь ашигт малтмалын нөөц ашигласны татвар буюу роялтийн 30 хувийг сумын Орон нутгийг хөгжүүлэх санд хуваарилна. Нөгөө нь тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн

Татвар төлөх, тайлагнах хугацаа

2021-12-1 · Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр Тухайн улирлын төлбөрийг дараагийн улиралд багтаан Дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор, жилийн тайланг дараа оны 1 дүгээр сарын 20-ны дотор

Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс

Татвар төлөгчийн бүртгэлийн журам Тодорхойлолт авах Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхээр тодорхойлолт авах Цахимаар тодорхойлолт авах ТҮЦ машинаас авах Татварыг тайлагнах, төлөх

Шинэ
хууль тогтоомж

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн хувийг тооцох,төлбөр ногдуулах, тайлагнах, төлөх журам Дуудлага худалдаа зохион байгуулах болон шууд гэрээгээр мөнгөн хэлбэрт шилжүүлэх үйл ажиллагааны нийтлэг журам

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ГАЗРЫН …

2018-6-21 · 1. АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ГАЗРЫН ЭРХ ШИЛЖҮҮЛСНИЙ ОРЛОГОД АЛБАН ТАТВАР НОГДУУЛАХ АРГАЧЛАЛ (ПРАКТИК ХЭРЭГЖИЛТ) Бэлтгэсэн: Э.Эрдэнэцэцэг Ц.Мөнхзул 2018-04-27 2. АГУУЛГА 1.

Том Татвар Төлөгчийн Газар

Том Татвар Төлөгчийн Газар ... Ашигт Малтмалын Нөөц Ашигласны Төлбөрийг давхардуулан ногдуулахгүй хасалт хийх талаар . 12. #ТАНЫ_ТАТВАРЫН_БОЛОВСРОЛД …

Татварын ерөнхий газар

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан ТТ-15 маягт нөхөх заавар. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан ТТ-26

ТӨСӨЛ МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ ...

2019-11-18 · татвар төлөгчөөс мэдүүлсэн ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх гэрээний үнээр тооцож болно. 3.2.Татвар төлөгч нь энэ аргачлалын 3.1-т …

Гааль татвар санхүүгийн мэдээллийн ...

2021-9-28 · Гааль татвар санхүүгийн мэдeэллийн технологийн төв ... Ашигт малтмалын бүтээгдэхүүн бүрт код байдаггүйн улмаас тоон мэдээлэл, статистик судалгаа гарахад хүндрэлтэй.

ААНОАТ

2021-7-5 · Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхээр тодорхойлолт авах Цахимаар тодорхойлолт авах ... 26.2.Татварын өмнөх жилийн албан татвар ногдуулах орлого нь 6 …

Профессор Гуж: Дагалдах элементэд ногдуулах ...

2021-11-7 · Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлд "борлуулалтын үнэ" гэсэн нэр томъёо бий. Энэ заалтыг хэрхэн ойлгохоос хамаараад, баяжмалд агуулагдах үндсэн болон дагалдах элемент бүрт татвар ногдуулдаг.

Харин орлогын албан татвар, ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар зэрэг нь давхар татварын асуудал биш бөгөөд татварын бүтцэд багтдаг төрөл бүрийн ...

Ашигт малтмалын нөөц ашиглахад давхар татвар ...

2019-11-5 · Ашигт малтмалын тухай хуулийн АМНАТ дээр давхар татвар олгогдсон нөхцөл байдал үүссэн учраас давхар татвар олгогдохгүй байх хувилбарыг сонгох нь зөв гэж үзсэн.

Цахим тайлангийн систем

2021-2-15 · Ашигт малтмалын 7,496,095.64 Газрын тосны 37,607,170.47 ЭХ СУРВАЛЖ: АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ ... Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар ОҮИТБС-ын Цахим тайлагналын системийг ...

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ...

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБОГДСОН ХАРИЛЦААНД ХАМААРАХ ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2.2-д "хуулийн этгээд, түүний эцсийн эзэмшигч ...

Сэдэв Монгол улсын татварын орчин

2019-6-6 · Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр Тухайн улирлын төлбөрийг дараагийн улиралд багтаан Дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор, жилийн тайланг дараа оны 1 дүгээр сарын 20-ны дотор